Ivar Vidfadme ('den Vidtfavnene')
Konge i Skaane 631, i Sverrig 633, og i Sjælland 661. + 670

___________________I______________________________________

Audur
Gem. 1. Rerik, Konge i Sjælland 2. Radbart, Konge i Garderike (Rusland)

___________________I__________________________________________________

Randver                                                        Harald I Hildetand, Krigshelt,
                                                                   +700  Konge i Danmark og Sverrig 670 +733
__I________________________

Sigurd I Ring,
Konge i Danmark og Sverrig 733
+750
_________I________

Regner Lodbrog,
Konge i Danmark 750,
i Sverrig 776, +794
_________I_____________________________________________________________________

Sigurd II Snogøje,             Bjørn Jernside              Hvitserk             Ivar Beenløs             Gotfred
Konge i Sjælland               +803 Konge i det         Konge i             Konge i                    Konge i
                                            egentlige                     Reid-                 North                       Jylland og
                                            Sverrig                       Gothland        Humberland 803          tillige
                                                                                                                                          Konge i
                                                                                                                                          Sjælland
                                                                                                                                         +810
_____I_____                                                       ____I_____

Hardeknud I                                                       Hemming
Konge i                                                                Konge i
Sjælland 812                                                        Sjælland 810
+851                                                                    +812

_____I____________

Gorm den Gamle
Konge i Sjælland 883,
forenede efterhaanden
de danske Smaariger
+941
Dronn. Thyra Dannebod
(de danskes Trøst)
Datter af Harald Klak,
Underkonge i Jylland
____________I____________________________________

Knud Danaast                                      Harald II Blaatand
(de danskes Yndling)                            Konge i Danmark 941
+941   +991

____I_____                                       ______I___________________

Guld-Harald                                         Svend I Tveskæg          Thyra
+977

 

JPF Königsfeldt:
Genealogiske Tabeller
over Europæiske Fyrstehuse,
Kbhvn. 1837